The Government of Brunei Darussalam

Versi Bahasa Inggeris

Ucapan Dari Pengarah Pelabuhan

Bismillah Hirrahman Nirrahim

Brunei Darussalam meneruskan usahanya dalam mempelbagaikan ekonomi menuju perindustrian, dan peranan Pelabuhan Muara telah menjadi faktor yang lebih kritikal. Ia menjadi lebih kompleks dengan tertubuhnya kawasan-kawasan pertumbuhan ekonomi di dalam ASEAN, dan kemajuan di dalam perlaksanaan AFTA.

Dasar yang diikuti oleh Jabatan Pelabuhan di bawah tunjuk ajar Kementerian Perhubungan, ialah untuk menubuhkan perkhidmatan perkapalan yang baru, terus dan punggah edar melalui Pelabuhan Muara. Dasar ini akan membolehkan Pelabuhan Muara memenuhi keperluan Negara, termasuk juga rantau ini.

Pelabuhan Muara mempunyai kelebihan geografi yang strategik di mana tiada teknologi dan kepakaran dapat menandingi di rantau ini. Walau bagaimanapun, kami menyedari bahawa Kargo Laut (Sea Cargo) tidak mengikut tempat. Kargo akan menuju ke Pelabuhan yang mempunyai kemudahan-kemudahan yang lebih baik, kos operasi yang lebih rendah, dan kecekapan dan produktiviti yang lebih tinggi. Pelabuhan kami telah bersiap sedia untuk memenuhi keperluan-keperluan yang mencabar ini.

Kemudahan-kemudahan yang ditawarkan oleh Pelabuhan Muara, adalah di antara yang terbaik di rantau ini. Kemudahan-kemudahan ini disokong oleh perkhidmatan Stevedoring kami yang dapat diharap, dan Container Freight Station (CFS) yang telah diswastakan, agar dapat memberikan perkhidmatan selaras dengan keperluan Pengguna-pengguna Pelabuhan.

Dalam menempuh cabaran alaf baru ini, Pelabuhan Muara telah memulai program perkembangan yang mana telah di buktikan dengan pembukaan Kontena Terminal yang baru. Operasi terminal ini akan di bantu oleh kumpulan Pengurusan sehingga profesional yang terbaik.

Di dalam proses perancangan, maklumat merupakan kepentingan yang utama. Kami berkeyakinan laman web ini akan menyediakan sumbar maklumat yang penting mengenai dengan kemudahan-kemudahan dan perkhidmatan-perkhidmatan Pelabuhan kami, kepada semua pelanggan-pelanggan kami yang berpotensi.|| Ucapan Pengarah | Misi Jabatan | Zon Ekspot Muara | Tarif | Carta Organisasi | Pelabuhan Muara | Operasi Pelabuhan | Perhubungan | Maklum Balas ||

|| Home | Government | Ministries and Departments | About Brunei | On-line News | Important Contacts ||